Δευτέρα, 22 Απριλίου, 2024

Ανακοίνωση για την εορταστική άδεια

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Συνάδελφοι,

Σας ενημερώνουμε ότι μετά την προσφυγή του Συλλόγου στην Επιθεώρηση Εργασίας για το θέμα της εορταστικής άδειας, η Τράπεζα δήλωσε ενώπιον της αρμόδιας Επιθεωρήτριας κατά τη συζήτηση της προσφυγής ότι η εορταστική άδεια θα συνεχίσει να χορηγείται σύμφωνα με τις προβλέψεις της εγκυκλίου για τις άδειες.

Συνάδελφοι,

Το Προεδρείο παρεμβαίνει πάντα έγκαιρα και αποτελεσματικά για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων σας, εγγυάται και διασφαλίζει τους όρους εργασίας σας, αποτρέποντας αντεργατικές πράξεις εκ μέρους της Τράπεζας.

Κατωτέρω σας παραθέτουμε αυτούσιο το σχετικό πρακτικό της Επιθεώρησης Εργασίας με τη δήλωση της εκπροσώπου της Τράπεζας.


.

Τελευταία Άρθρα

Σχετικά Άρθρα