Τετάρτη, 17 Απριλίου, 2024

Επιστολές προς Σύλλογο Συνταξιούχων & Ταμείο Αλληλοβοήθειας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Συνάδελφοι,

Μετά την επιστολή του Συλλόγου Συνταξιούχων προς το Σύλλογο , ως προς την πραγματοποίηση κοινής συνεδρίασης των τριών οργάνων, Σύλλογος Υπαλλήλων, Ταμείο Αλληλοβοηθείας, και Σύλλογο Συνταξιούχων, και τις ενέργειες που πρέπει να γίνουν για την επικουρική σύνταξη σύμφωνα με το δημοψήφισμα , σας παραθέτουμε αυτούσια την επιστολή που αποστείλαμε στο Σύλλογο Συνταξιούχων με κοινοποίηση στο Ταμείο Αλληλοβοήθειας ως προς το άνω θέμα, και παράλληλα επιστολή ως προς την καθυστέρηση καταβολής βοηθημάτων παιδιών στους δικαιούχους, προς ενημέρωσή σας.


Αθήνα, 7/1/2011

Α.Π. 1

Προς τον Πρόεδρο και Γεν. Γραμματέα

Συλλόγου Συνταξιούχων ΓΤΕ.


Κύριοι,

Σε απάντηση της από 29/12/2010 α.π. 115 επιστολής σας για κοινή συνεδρίαση όλων των συμβουλίων ως προς τις ενέργειες που πρέπει να γίνουν και αφορούν ως θέμα την επίλυση του προβλήματος για την καταβολή της επικουρικής σύνταξης, εμείς ως νεοκλεγέν Προεδρείο , συμφωνούμε σε αυτή την συνάντηση και είμαστε διαθέσιμοι κατά άμεση προτεραιότητα τις ερχόμενες ημέρες Τρίτη 11/1 , Τετάρτη 12/1 και Πέμπτη 13/1/2011 , αλλά και οποιαδήποτε άλλη ημέρα από τις επόμενες, ώστε να πραγματοποιηθεί η συγκεκριμένη συνάντηση των τριών οργάνων.

Περιμένουμε να έρθετε σε τηλεφωνική επικοινωνία μαζί μας, και να καθορίσουμε την σχετική ημερομηνία και ώρα

Αθήνα, 7/1/2011

Α.Π. 2

Προς τον Πρόεδρο και τα μέλη του Δ.Σ. ΤΑΠΓΤΕ

Συνάδελφοι,

Επειδή δεχόμαστε ερωτήματα από τους εν ενεργεία συναδέλφους για την καθυστέρηση της καταβολής χρημάτων που δικαιούνται για το βοήθημα των παιδιών τους , τα οποία έχουν κλείσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, ζητάμε όπως προχωρήσει η σχετική καταβολή , γνωρίζοντας ότι υπάρχουν χρήματα τόσο από τις εισφορές των τελευταίων 2 μηνών όσο και από την καταβολή των εισφορών του δώρου Χριστουγέννων.

.

Τελευταία Άρθρα

Σχετικά Άρθρα