Τρίτη, 23 Ιουλίου, 2024

Βράβευση αριστευσάντων παιδιών

ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΑΡΙΣΤΕΥΣΑΝΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Όπως κάθε χρόνο στα πλαίσια των εκδηλώσεων ο Σύλλογος αποφάσισε και φέτος να τιμήσει και να βραβεύσει τα παιδιά των συναδέλφων που εισήχθησαν φέτος στα Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. καθώς και τα παιδιά που αρίστευσαν στις τάξεις από Γ΄ Γυμνασίου έως και Γ΄ Λυκείου.

Για τον σκοπό αυτό λοιπόν καλούνται οι συνάδελφοι που τα παιδιά τους πέτυχαν στα Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. και εκείνοι που τα παιδιά τους αρίστευσαν στις τάξεις από Γ΄ Γυμνασίου έως και Γ΄ Λυκείου (χαρακτηρισμός βαθμολογίας «ΑΡΙΣΤΑ» να το γνωρίζουν στο Σύλλογο το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 10 Δεκεμβρίου 2010 στέλνοντας παράλληλα και τα σχετικά δικαιολογητικά (φωτοτυπίες ενδεικτικών και απολυτηρίων για τους αριστεύσαντες και βεβαιώσεις εγγραφής για τους εισαχθέντες σε Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι.

Εάν κάποιοι από τους αριστεύσαντες στην Γ΄ Λυκείου έχουν εισαχθεί παράλληλα και σε κάποιο Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. θα πάρουν ΜΟΝΟ τα ένα βραβείο και αυτό θα είναι για την εισαγωγή τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση (που είναι και το μεγαλύτερο)

Επίσης θα βραβευτούν τα παιδιά των συναδέλφων που αρίστευσαν και πρώτευσαν στα Πανεπιστημιακά έτη , τα παιδιά που πήραν το πτυχίο τους φέτος με άριστα είτε από Α.Ε.Ι. είτε από Τ.Ε.Ι. , καθώς και τα παιδιά που έγιναν στη φετινή χρονιά κάτοχοι Master ή Doctora , προσκομίζοντας μέχρι την συγκεκριμένη ημερομηνία 10/12/2010 φωτοτυπίες των πτυχίων τους.

Επισημαίνουμε ότι η εκπρόθεσμη αποστολή των δικαιολογητικών (πέραν τις 10/12/2010 θα δημιουργήσει σοβαρό λειτουργικό πρόβλημα.

Κατά την περσινή χρονιά το χρηματικό ποσό που δόθηκε για κάθε κατηγορία ήταν:

1. Γ Γυμνασίου έως Γ Λυκείου, 125 ευρώ

2. ΑΕΙ – ΤΕΙ, 140 ευρώ

3. Πτυχίο MASTERDOCTORA -Αριστεύσαντα –Πρωτεύσαντα στα Παν/κά έτη, 155 ευρώ

Ως εκ τούτου, ο Πρόεδρος του Συλλόγου Δ. Καλόγηρος, πρότεινε για τα παραπάνω ποσά και αποφασίστηκε στη συνεδρίαση του Δ.Σ. στις 30 Οκτωβρίου, να δοθούν επιπλέον 20 ευρώ για κάθε κατηγορία.

 

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ ΣΥΓΤΕ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                        Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΛΟΓΗΡΟΣ                                        ΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ

.

Τελευταία Άρθρα

Σχετικά Άρθρα