Δευτέρα, 15 Απριλίου, 2024

Επιστολή στη Διεύθυνση Προσωπικού για προσωπικά δεδομένα της ασφαλιστικής εταιρείας Groupama

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Συνάδελφοι,

Σας παραθέτουμε αυτούσια την υπ’ αρ. 371/27.10.2010 επιστολή που αποστείλαμε στον Διευθυντή Ανθρωπίνου Δυναμικού και Εκπαίδευσης της Τράπεζας κ. Ι. Μονάχο για την παραβίαση εκ μέρους της ασφαλιστικής εταιρείας Groupama βασικών αρχών που διέπουν την προστασία προσωπικών (και μάλιστα) ευαίσθητων δεδομένων των ασφαλισμένων. Ζητήσαμε να παρέμβει άμεσα η Τράπεζα προκειμένου να σταματήσει η απαράδεκτη τακτική της Groupama. Εάν η ασφαλιστική εταιρεία εμείνει στην συμπεριφορά της θα προσφύγουμε ενώπιον της αρχής προστασίας προσωπικών δεδομένων για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων σας.

Αθήνα, 27/10/2010

Α.Π. 371

Προς τον Διευθυντή Ανθρώπινου Δυναμικού & Εκπαίδευσης

της Γενικής Τράπεζας της Ελλάδος

κ. Ι. Μονάχο

Κύριε Διευθυντά,

Πρόσφατα πληροφορηθήκαμε από μέλη μας, ότι η ασφαλιστική εταιρεία Groupama, κατά την εξέταση των αιτημάτων των υπαλλήλων της Τράπεζας για την κάλυψη των ιατρικών εξόδων, που αναφέρονται στα οικεία ασφαλιστήρια συμβόλαια που έχουν υπογραφεί, ζητά από τους εργαζόμενους να χορηγήσουν κάθε φορά αντίγραφο ολόκληρου του ασφαλιστικού βιβλιαρίου. Παρότι δηλαδή το υπό έγκριση αίτημα μπορεί να υποβάλλεται για την κάλυψη συγκεκριμένης εξέτασης, οι εργαζόμενοι – μέλη μου – υποχρεώνονται να χορηγούν πάντοτε αντίγραφο ολόκληρου του ασφαλιστηρίου συμβολαίου, στο οποίο περιέχονται ασφαλώς πληροφορίες και θέματα που άμεσα σχετίζονται με την υγεία των υπαλλήλων και αποτελούν ως εκ τούτου ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα.

Επειδή η συμπεριφορά αυτή που επιφυλάσσει η εν λόγω ασφαλιστική εταιρεία προδήλως αντιβαίνει στις διατάξεις του ν. 2472/1992 (όπως τροποποιήμενος ισχύει) και κυρίως στην αρχή αναλογικότητας και την αρχή του σκοπού που απαραιτήτως πρέπει να διέπει οποιαδήποτε επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (πολλώ δε μάλλον όταν πρόκειται περί ευαίσθητων) ζητούμε με την παρούσα όπως άμεσα ενεργήσετε προς το σκοπό της προστασίας της προσωπικότητας των εργαζομένων στην Τράπεζα και αρθεί η παράνομη αυτή συμπεριφορά της ασφαλιστικής εταιρείας με την οποία έχετε συμβληθεί.

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ ΣΥΓΤΕ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                        Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΛΟΓΗΡΟΣ                                        ΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ

.

Τελευταία Άρθρα

Σχετικά Άρθρα