Τετάρτη, 17 Απριλίου, 2024

Προσφυγή στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Συνάδελφοι,

Με την επιστολή που είχαμε αποστείλει στην Τράπεζα στις 371/27.10.2010 καταγγέλλαμε την παραβίαση εκ μέρους της ασφαλιστικής εταιρείας Grupamma βασικών αρχών που διέπουν την προστασία προσωπικών (και μάλιστα) ευαίσθητων δεδομένων των ασφαλισμένων.

Ζητήσαμε να παρέμβει άμεσα η Τράπεζα προκειμένου να σταματήσει η απαράδεκτη τακτική της Grupamma όπου κατά την εξέταση των αιτημάτων των υπαλλήλων της Τράπεζας για την κάλυψη των ιατρικών εξόδων που αναφέρονται στα οικεία ασφαλιστήρια συμβόλαια που έχουν υπογραφεί, ζητά από τους εργαζόμενους να χορηγήσουν κάθε φορά αντίγραφο ολόκληρου του ασφαλιστικού βιβλιαρίου. Παρότι δηλαδή το υπό έγκριση αίτημα μπορεί να υποβάλλεται για την κάλυψη συγκεκριμένης εξέτασης, οι εργαζόμενοι – μέλη του – υποχρεούνται να χορηγούν πάντοτε αντίγραφο ολόκληρου του ασφαλιστηρίου συμβολαίου, στο οποίο περιέχονται ασφαλώς πληροφορίες και θέματα που άμεσα σχετίζονται με την υγεία των υπαλλήλων και αποτελούν ως εκ τούτου ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα.

Επειδή μέχρι σήμερα δεν είδαμε καμία ενέργεια και αντίδραση της Διοίκησης προς την ασφαλιστική εταιρεία της Grupamma για το συγκεκριμένο θέμα , προσφύγαμε έχοντας καθήκον και υποχρέωση απέναντι στους ασφαλισμένους μας , στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων, όπου και σας την παραθέτουμε.

Παράλληλα δε, μελετάμε και τις επόμενες ενέργειες της προσφυγής μας στην Δικαιοσύνη.

Το Προεδρείο υπεύθυνα ενεργεί με ένα μοναδικό σκοπό και στόχο την διασφάλιση των εργασιακών και ασφαλιστικών δικαιωμάτων τους

 .

Τελευταία Άρθρα

Σχετικά Άρθρα