Δευτέρα, 15 Απριλίου, 2024

ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΣΥΓΤΕ


ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ 2010

Τακτικός : Νικολαΐδης Γιάννης
Αναπληρωματικός: Τασσόπουλος Χρήστος

ΠΑΡΑΠΟΝΑ 2010

Τακτικός : Μαλικούρης Αναστάσιος
Αναπληρωματικός: Αλεξόπουλος Κων/νος

ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ 2011

Τακτικός: Μαλικούρης Αναστάσιος
Αναπληρωματικός: Αλεξόπουλος Κων/νος

ΠΑΡΑΠΟΝΑ 2011

Τακτικός: Νικολαΐδης Γιάννης
Αναπληρωματικός: Τασσόπουλος Χρήστος

ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ 2012

Τακτικός: Νικολαΐδης Γιάννης
Αναπληρωματικός: Τασσόπουλος Χρήστος

ΠΑΡΑΠΟΝΑ 2012

Τακτικός : Μαλικούρης Αναστάσιος
Αναπληρωματιός : Αλέξόπουλος Κωνσταντίνος

ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ 2013

Τακτικός : Τασσόπουλος Χρήστος
Αναπληρωματικός: Αλεξόπουλος Κωνσταντίνος

ΠΑΡΑΠΟΝΑ 2013

Τακτικός : Νικολαίδης Γιάννης
Αναπληρωματικός : Μαλικούρης Αναστάσιος

ΔΑΝΕΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Τακτικοί: Μαλικούρης Αναστάσιος, Αλεξόπουλος Κων/νος
Αναπληρωματικοί: Νικολαΐδης Γιάννης, Τασσόπουλος Χρήστος

ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ

Τακτικός : Καλόγηρος Δημήτρης
Αναπληρωματικός: Μαλικούρης Αναστάσιος

ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ

Τακτικός: Αλεξόπουλος Κων/νος
Αναπληρωματικός: Τασσόπουλος Χρήστος

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ

Τακτικοί: Καλόγηρος Δημήτριος, Νικολαΐδης Γιάννης
Αναπληρωματικοί: Μαλικούρης Αναστάσιος, Τασσόπουλος Χρήστος

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΡΙΣΕΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ

Τακτικός: Αλεξόπουλος Κων/νος
Αναπληρωματικός: Τασσόπουλος Χρήστος

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΡΙΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΟΣ

Τακτικός: Καλόγηρος Δημήτριος


ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Μαλικούρης Αναστάσιος
Νικολαΐδης Γιάννης
Αλεξόπουλος Κων/νος

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΒΑΣΕΙ ΑΡΘΡΟΥ 13 παρ. 1 ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Τασσόπουλος Χρήστος, Αλεξόπουλος Κων/νος
Ο έφορος θα προΐσταται (Μαλικούρης Αναστάσιος ),
Ένας από Ενωμένοι Εργαζόμενοι  , ένας από ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ και  ένας από την ΑΝΑΝΕΩΤΙΚΗ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

Δανάη Γεωργιάδη
Μαρία Μπακατσούλα
Μαρία Καλμπουρτζή

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΥΠΟΥ

Νικολαΐδης Γιάννης, Μαλικούρης Αναστάσιος, Τασσόπουλος Χρήστος
Ένας από Ενωμένοι Εργαζόμενοι  ένας από την ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ  και ένας από ΑΝΑΝΕΩΤΙΚΗ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ΑΠΕΡΓΙΑΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ

Ένας από τον Ενωτικό Σύλλογο
Ένας από Ενωμένοι Εργαζόμενοι
Ένας από την ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ
Ένας από ΑΝΑΝΕΩΤΙΚΗ
Θα προεδρεύει ο Πρόεδρος του Συλλόγου Δημήτρης Καλόγηρος


ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΤΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΤΗΣ ΟΤΟΕ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΤΗΣ ΟΤΟΕ
Τακτικός: Μαλικούρης Αναστάσιος
Αναπληρωματικός: Τασσόπουλος Χρήστος

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΤΟΕ

Τακτικός: Νικολαΐδης Γιάννης
Αναπληρωματικός: Μαλικούρης Αναστάσιος

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΟΤΟΕ

Καλμπουρτζή Μαρία

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΟΤΟΕ

Τακτικός: Μαλικούρης Αναστάσιος
Αναπληρωματικός: Τασσόπουλος Χρήστος

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΟΤΟΕ

Τακτικός: Νικολαΐδης Γιάννης
Αναπληρωματικός: Μαλικούρης Αναστάσιος

Ο Πρόεδρος του Συλλόγου θα έχει την δυνατότητα να συμμετέχει σε όποια επιτροπή θελήσει αλλά και να ορίζει επιτροπές και εκπροσώπους που θα μπορεί να προκύψουν  για την εύρυθμη λειτουργία του Συλλόγου.

 

.

Τελευταία Άρθρα

Σχετικά Άρθρα