Κυριακή, 14 Ιουλίου, 2024

ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΕΚ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΝΑ ΠΑΡΑΣΤΕΙ Ο ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΤΑΠΓΤΕ ΣΤΗΝ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΑΒΟΛΗΣ ΣΤΟ ΣτΕ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΝΤΑΣ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΗ.

ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΕΚ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΝΑ ΠΑΡΑΣΤΕΙ Ο ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΤΑΠΓΤΕ ΣΤΗΝ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΑΒΟΛΗΣ ΣΤΟ ΣτΕ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΝΤΑΣ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΗ.

Συνάδελφοι,

Όπως ενημερώθηκα από το νομικό σύμβουλο του Συλλόγου η συζήτηση της υπόθεσης στο Α΄ Τμήμα του ΣτΕ όπου εκκρεμεί προς συζήτηση της από 17/9/2009 αίτηση ακύρωσης του ΤΑΠΓΤΕ για τη μη ένταξη του ταμείου στο ΕΤΑΤ που είχε οριστεί για την 23.4.2012 ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας θα αναβληθεί μετά από πρόταση του Εισηγητή για την 12.11.2012. Αδυνατώ να κατανοήσω τη στάση του Συμβουλίου της Επικρατείας στην υπόθεση αυτή και των συνεχών επαναλαμβανόμενων αναβολών στη συζήτηση της υπόθεσης με πρωτοβουλία του ίδιου του Δικαστηρίου..
Καταγγέλλω και καταδικάζω αυτή την τακτική.
Θέλω να επισημάνω προς τα μέλη του Δ.Σ. του ΤΑΠΓΤΕ να μην πάρουν καμία απόφαση ως προς τον εξωτερικό νομικό σύμβουλο , να είναι παρόν και αμειφθεί όπως έγινε και την προηγούμενη φορά όπου του καταβλήθηκε ποσό 8000 ευρώ .
Κατά την ανακοίνωση της σημερινής (23.4.2012) αναβολής της υπόθεσης την δεν έχει καμία αξία να είναι παρόν . Αν θέλετε να τον στείλετε να το κάνετε χωρίς να αμειφθεί η να παραστεί ο νομικός σύμβουλος του ΤΑΠΓΤΕ, όπως και εμείς ως Σύλλογος δεν θα στείλουμε το νομικό μας σύμβουλο γιατί πιστεύω ότι η παρουσία τους αυτή δεν είναι ούτε απαραίτητη ούτε και αναγκαία για το συγκεκριμένο θέμα. Δηλαδή να ακούσουν την αναβολή ενώ εκ των προτέρων έχει ανακοινωθεί από τον εισηγητή; Επισημαίνω ακόμη μια φορά ότι δεν πρέπει να λάβει καμία απόφαση το Δ.Σ. και να πληρώσει τον εξωτερικό νομικό σύμβουλο.
Σας ζητώ να μην εγκρίνετε καμία δαπάνη για το σκοπό αυτό διαφορετικά ο καθένας ας αναλάβει τις ευθύνες του.
Έχω καθήκον και υποχρέωση να ενημερώσω όλους τους ασφαλισμένους .

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. ΣΥΓΤΕ


.

Τελευταία Άρθρα

Σχετικά Άρθρα