Δευτέρα, 22 Απριλίου, 2024

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΛΟΓΟΥΝ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟ ΕΦΑΠΑΞ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΛΟΓΟΥΝ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟ ΕΦΑΠΑΞ

Συνάδελφοι,

Επειδή κάποια στελέχη και μέλη του Δ.Σ. του ΤΑΠΓΤΕ διαδίδουν στους ασφαλισμένους ανακριβή στοιχεία για το πότε και αν δικαιούται κάποιος την εφάπαξ παροχή, επισημαίνω τα εξής:

Η εφάπαξ παροχή χορηγείται στους ασφαλισμένους κατά το χρόνο που αποχωρούν από την υπηρεσία της Τράπεζας εφόσον έχουν θεμελιώσει τις προϋποθέσεις, ήτοι έχουν συμπληρώσει δέκα χρόνια πραγματικής συμμετοχής στο ταμείο ή λόγω θανάτου ή έχουν δικαιωθεί οριστικής ή προσωρινής κύριας σύνταξης.

Σε περίπτωση που παραιτηθεί κάποιος από μέλος του ταμείου και συνεχίσει να εργάζεται στην Τράπεζα, θα λάβει την εφάπαξ παροχή- εφόσον συντρέχουν και οι υπόλοιπες προϋποθέσεις- κατά το χρόνο που θα αποχωρήσει από την Τράπεζα.

Κατά τον ίδιο χρόνο, ήτοι κατά το χρόνο της αποχώρησής του ασφαλισμένου από την Τράπεζα, δικαιούται να λάβει το ποσό που αντιστοιχεί στις εισφορές του, σε περίπτωση που δεν συγκεντρώνει τις προϋποθέσεις λήψης του εφάπαξ.

Για τα θέματα αυτά απεύθυνα σχετικό ερώτημα στο νομικό σύμβουλο Α. Πετρόπουλου, το γνωμοδοτικό σημείωμα του οποίου παραθέτω κατωτέρω αυτούσιο.

Κάποιοι επιχειρούν προφανώς να δημιουργήσουν εσφαλμένες εντυπώσεις και να κινδυνολογούν. Τούτο όμως δεν θα το επιτρέψουμε.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. ΣΥΓΤΕ

{rokbox size=|fullscreen| album=|demo| title=|H ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΤΕ ΔΙΚΑΙΟΥΤΕ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ ΝΑ ΛΑΒΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΕΦΑΠΑΞ ΠΑΡΟΧΗ Η ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΤΟΥ| thumb=|images/stories/demo/rokbox/pdf.gif|}images/stories/efapaks.pdf{/rokbox}

.

Τελευταία Άρθρα

Σχετικά Άρθρα